Analýza energetiky Českého statistického úřadu

Eurostat, statistický úřad Evropské unie, vydal průvodce statistikou energetiky, který mapuje toky energie v zemích EU. Český statistický úřad (ČSÚ) následně vydal analýzu energetické závislosti ČR. Analýza přináší následující mapy a grafy:

  • Energetická závislost zemí EU v roce 2015 (v %)
  • Výroba elektřiny v EU podle zdroje (v %)
  • Vývoj energetické závislosti 1990 až 2015 (v %)

V České republice mají jednotlivé zdroje následující podíly na vyprodukované energii:

  • tuhá paliva (58,6 %)
  • jaderná energie (24,2 %)
  • obnovitelné zdroje (14,9 %)
  • ostatní (2,3 %)

Česká republika je s 32 % šestou zemí Evropské unie nejméně závislou na dovozu paliv, především ropy a zemního plynu.

V posledních letech pokračoval pokles spotřeby energií jak v Evropské unii, tak v České republice. Hlavními příčinami byl přesun energeticky náročných odvětví mimo Evropskou unii a opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

V České republice mají jednotlivé zdroje následující podíly na konečné spotřebě energie:

  • ropné produkty (27,6 %)
  • zemní plyn (22,4 %)
  • elektrická energie (19,4 %)

Česká republika je tradičně průmyslovou zemí. V průmyslu se v roce 2015 spotřebovalo 30,9 % energií, v domácnostech 25,1 %, v dopravě 24,3 %, v sektoru služeb (10,7 %) a v zemědělství a lesnictví (2,3 %).

V ČR má hlavní podíl elektřina vyrobená spalováním paliv (59,4 %) a z jaderné energie (32,9 %). Elektřina z vodních, solárních a větrných elektráren tvoří dohromady 7,6 %.

-tk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad