Eleventh Japanese nuclear reactor resumes operation

Jedenáctý japonský jaderný reaktor opět uveden do provozu

On 28 July, unit 1 of the Takahama nuclear power plant was restarted after more than 12 years. Kansai Electric Power Company plans to return the 780 MWe pressurised water reactor to commercial operation at the end of August. The unit entered a regular inspection outage in January 2011, two months before the accident at the Fukushima Daiichi plant. Kansai applied to the Japanese Nuclear Regulation Authority (NRA) to restart the two reactors at the power plant in March 2015.

In April 2016, the NRA confirmed the units met new safety regulations. In December 2016, the NRA gave its approval for the reactors to operate for up to 60 years. The original planned lifespan of the reactors was 40 years. Unit 1 began operation in 1974 and unit 2 in 1975. Takahama 2 is scheduled to resume operations on 15 September.

The reviews of 17 Japanese reactors have so far been successfully completed, and 11 of them have now returned to operation. The remaining 14 operable reactors are at various stages of the NRA review process. In December 2022, the Japanese government adopted a plan to extend the operation of existing nuclear reactors and replace aging power plants with new advanced ones.

-tk-

  Jedenáctý japonský jaderný reaktor opět uveden do provozu

  První blok jaderné elektrárny Takahama byl 28. července po více než 12 letech opět uveden do provozu. Společnost Kansai Electric Power Company plánuje vrátit tlakovodní reaktor o výkonu 780 MWe do komerčního provozu na konci srpna. Blok byl odstaven kvůli pravidelné kontrole v lednu 2011, dva měsíce před havárií ve Fukušimě. Firma Kansai podala u japonského Jaderného regulačního úřadu žádost o opětovné spuštění dvou reaktorů v této elektrárně v březnu 2015.

  Úřad v dubnu 2016 potvrdil, že oba bloky splňují nové bezpečnostní normy. Úřad v prosinci 2016 dal souhlas se šedesátiletým provozem reaktorů. Původní plánovaná životnost reaktorů byla 40 let. První blok byl spuštěn v roce 1974 a druhý v roce 1975. Druhý blok v Takahamě by měl být opětovně uveden do provozu 15. září.

  Dosud bylo dokončeno posouzení 17 japonských reaktorů a 11 z nich se již vrátilo do provozu. Zbývajících 14 provozuschopných reaktorů se nachází v různých fázích posouzení ze strany úřadu. Japonská vláda přijala v prosinci 2022 plán na prodloužení provozu stávajících jaderných reaktorů a nahrazení stárnoucích elektráren novými moderními bloky.

  -tk-

  Zdroj: World Nuclear Association (WNA) - Světová jaderná asociace
  Zobrazit přehled článků ze zdroje World Nuclear Association (WNA)