US law makers could decide the fate of the EU’s electrolyser manufacturers

Američtí zákonodárci mohou rozhodnout o osudu evropských výrobců elektrolyzérů

Europe's electrolyser manufacturers may be impacted by the decisions of US law makers they have little influence on. Electrolysers, which turn water into hydrogen, are considered a cornerstone of a future net-zero world. The International Energy Agency projects that US, Chinese and European manufacturers will dominate the world market by 2030.

Three different technologies are competing to dominate the market. Cheaper Alkaline electrolysers work best with stable output, while Proton exchange membrane (PEM) electrolysers are more expensive but can operate more flexibly. Solid oxide cell electrolysers – the third variant – rely on high-temperature waste heat. China has focused its production on the cheaper Alkaline variant, while European manufacturers opted for the more expensive but flexible PEM technology.

In the EU, to qualify for the “renewable” label, electrolysers must be supplied by dedicated solar or wind power installations. This means that electrolysers must be flexible enough. The question now is if US law makers will opt for a similar production standard as the EU.

-tk-

  Američtí zákonodárci mohou rozhodnout o osudu evropských výrobců elektrolyzérů

  Na evropské výrobce elektrolyzérů mohou mít vliv rozhodnutí amerických zákonodárců, která mohou ovlivnit jen minimálně. Elektrolyzéry, které vyrábí vodík z vody, jsou považovány za základní kámen budoucího světa s nulovými emisemi. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že světovému trhu budou do roku 2030 dominovat výrobci z USA, Číny a Evropy.

  O dominanci na trhu spolu soupeří tři rozdílné technologie. Levnější alkalické elektrolyzéry nejlépe pracují se stabilním výkonem, zatímco elektrolyzéry využívající proton-výměnné membrány (PEM) jsou dražší, ale mohou být provozovány s větší flexibilitou. Třetí variantou jsou vysokoteplotní elektrolýzy probíhající v palivových článcích s pevnými oxidy. Čína zaměřila svou výrobu na levnější alkalickou variantu, zatímco evropští výrobci zvolili dražší ale flexibilnější technologii PEM.

  Aby v EU získaly elektrolyzéry označení „obnovitelné“, musí být napájeny z vyhrazených solárních nebo větrných elektráren. To znamená, že musí být tyto elektrolyzéry dostatečně flexibilní. Nyní je otázka, zda se američtí zákonodárci rozhodnou pro podobné výrobní standardy jako EU.

  -tk-

  Zdroj: EurActiv.com - informace o politice a dalším dění v Evropské unii v 15 jazycích
  Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.com