Jádro je součástí trvale udržitelného energetického mixu

Od 14. do 16. května se v ruském Soči konala konference Atomexpo 2018. Ředitelka Světové jaderné asociace, Agneta Rising, na ní prohlásila, že zvýšený počet nových jaderných elektráren, které jsou v poslední době připojovány do sítě, pomáhá vybudovat trvale udržitelný globální energetický mix, snížit emise oxidu uhličitého a pokrýt rostoucí poptávku po elektřině. V letech 2015 až 2019 by mělo být ve 12 zemích uvedeno do provozu 55 nových reaktorů o celkovém výkonu 55 GWe.

Ilustrační snímek

Podle Yukiyi Amana, ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), bude tato agentura nadále pomáhat světu s optimálním využitím jaderných technologií pro výrobu nízkouhlíkové energie a pro boj s klimatickými změnami.

Program Milestones Approach pomáhá členským zemím agentury IAEA pochopit závazky a povinnosti spojené s rozvojem jádra. Integrované revize jaderné infrastruktury členským zemím pomáhají vyhodnotit stav jejich národní infrastruktury z hlediska rozvoje jaderné energetiky.

Agneta Rising také kritizovala dotace na technologie, které vyrábí nízkouhlíkovou elektřinu pouze někdy. Díky takovým dotacím může docházet k zavírání jaderných elektráren, které vyrábí nízkouhlíkovou elektřinu trvale.

-tk-

Zdroj: World Nuclear Association (WNA) - Světová jaderná asociace
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Nuclear Association (WNA)