Přifázování elektrizačních soustav pobaltských zemí k evropské soustavě

V Bruselu se 22. března 2018 se setkali vládní činitelé z pobaltských zemí a Polska s prezidentem Jean-Claudem Junkerem. Během společného jednání vyjádřili silný závazek svých vlád ohledně přifázování elektrizačních soustav pobaltských zemí k elektrizační soustavě kontinentální Evropy do roku 2025.

Vládní činitelé z pobaltských zemí a Polska přivítali dobrý vývoj přípravných prací, na kterých se podíleli a podílejí jednotlivé vlády, provozovatelé elektrizačních soustav, odborníci a zástupci Evropské unie. Vyzvali také všechny zúčastněné strany k maximálnímu úsilí. Do letošního léta by měla být podepsána politická dohoda o preferovaném způsobu připojení pobaltských zemí ke kontinentální evropské síti.

Přifázování pobaltských zemí je jedním z nejsymboličtějších projektů Evropské unie. Představuje významný příspěvek k jednotě Evropské unie a její energetické bezpečnosti. Rok 2018 bude podle politiků rokem rozhodujícím. Pro úspěšnou realizaci projektu bude nezbytné využít fondy mechanizmu Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF).

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa