Evropská komise schválila kapacitní mechanizmy šesti členských zemí

Evropská komise vyhodnotila a schválila kapacitní mechanizmy Belgie, Francie, Itálie, Německa, Řecka a Polska. Účelem kapacitních mechanizmů je zajistit bezpečnost dodávek elektřiny. Podle Evropské komise nová opatření přispějí k zajištění bezpečnosti dodávek a zároveň nenaruší tržní prostředí na jednotném trhu. Schválené mechanizmy se týkají více než poloviny obyvatel EU.

Kapacitní mechanizmy mohou mít různou formu. Belgie a Německo šly cestou strategických rezerv, což je elektrický výkon, který je využit pouze v případě nouze. Pro Belgii představuje velké riziko její vysoká závislost na stárnoucích jaderných elektrárnách a s tím související případné potřebě dovozu elektřiny.

Německá energetika prochází rozsáhlou reformou zahrnující přechod na obnovitelné zdroje charakteristické svým proměnlivým a nepředvídatelným výkonem. Německo chce také ukončit provoz jaderných elektráren. O kapacitní platby se bude v Belgii a Německu soutěžit v pravidelných výběrových řízeních otevřených všem typům poskytovatelů elektrického výkonu včetně spotřebitelů, kteří mohou svou spotřebu regulovat.

Itálie i Polsko potřebují podpořit nové investice do instalovaného výkonu, protože se investorům při stávajících tržních cenách elektřiny nevyplatí investovat do výstavby nových elektráren. V obou zemích se bude o kapacitní kontrakty soutěžit při pravidelných aukcích přístupných pro všechny typy poskytovatelů elektrického výkonu včetně odezvy na straně spotřeby. Aukcí se mohou zúčastnit stávající i nové, domácí i zahraniční elektrárny.

Ve Francii a Řecku se kapacitní mechanizmy zaměřují hlavně na odezvu na straně spotřeby. Zaplaceno dostanou spotřebitelé, kteří sníží svou spotřebu elektřiny, když je jí v síti nedostatek.

Všechny schválené mechanizmy jsou pouze dočasné, dokud se nepodaří odstranit systémové příčiny narušení bezpečnosti dodávek.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa