Nový balíček opatření Evropské komise pro čistou mobilitu

Evropská komise představila nový balíček opatření v oblasti čisté mobility, který vychází ze zevrubné analýzy a rozsáhlé spolupráce s různými zainteresovanými stranami, včetně nevládních organizací a zástupců průmyslu. Soubor opatření je součástí snahy evropských lídrů o podporu evropského průmyslu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Evropská komise se také snaží zajistit, aby evropský automobilový průmysl dohonil a pokud možno předhonil americké a čínské výrobce, kteří jsou ve vývoji nízkoemisních vozidel (elektromobilů) mnohem dále.

Součástí balíčku opatření jsou následující dokumenty:

  • nové normy pro CO2, jež mají výrobcům pomoci inovovat a dodávat na trh nízkoemisní vozidla. Návrh rovněž obsahuje cíle pro rok 2025 i pro rok 2030. Průběžný cíl pro rok 2025 zajišťuje odstartování investic už v tuto chvíli. Cíl pro rok 2030 pak zajišťuje stabilitu a dlouhodobou orientaci, aby investice neustaly. Tyto cíle mají pomoci urychlit přechod z konvenčních vozidel se spalovacími motory na vozidla s čistým pohonem,
  • směrnice o čistých vozidlech, která má podporovat systémy zaručující čistou mobilitu v rámci veřejných zakázek, a soustavně tak stimulovat poptávku a další zavádění těchto systémů,
  • akční plán a řešení, pokud jde o investice do celoevropského zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Cílem je zvýšit ambice národních plánů, posílit investice a podpořit zájem ze strany spotřebitelů,
  • revize směrnice o kombinované dopravě, jež podporuje kombinování různých druhů dopravy při přepravě nákladů (např. kamionů a vlaků) a díky níž budou moci firmy snáze žádat o pobídky. V přepravě zboží se tak bude propagovat kombinované využívání nákladních vozidel, vlaků a lodí,
  • směrnice o osobní autokarové dopravě, která má podnítit rozvoj dálkových autobusových spojů po Evropě a nabídnout alternativy k používání soukromých automobilů, čímž pomůže dále snižovat emise z dopravy a omezovat přetížení silniční sítě. K dispozici tak budou další, kvalitnější a cenově dostupnější možnosti dopravy, zejména pro lidi s nízkými příjmy,
  • iniciativa v oblasti baterií, jež má strategický význam pro integrovanou průmyslovou politiku EU, mají-li se vozidla zítřka a jiné budoucí dopravní výrobky a systémy (včetně dílů a součástí) vyvíjet a vyrábět v EU.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa