Litva a Lucembursko se dohodly na statistickém převodu obnovitelné energie

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/ES) určuje povinné celkové národní cíle definující podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020. Národní cíl Litvy je 23 % a národní cíl Lucemburska je 11 %. V roce 2015 Litva dosáhla již 25,75 % a Lucembursko 5 %.

Obě země se nyní dohodly na využití možnosti statistického převodu, která byla zavedena ve směrnici 2009/28/ES, která v článku 6 umožňuje členským státům EU statisticky převést určité množství energie z obnovitelných zdrojů z jednoho členského státu do druhého.

Tato dohoda mezi Litvou a Lucemburskem je prvním případem, kdy se dva členské státy EU dohodly na statistickém převodu určitého množství obnovitelné energie. Litva v letech 2018 až 2020 převede určité množství energie, aby Lucembursku pomohla naplnit jeho národní cíl pro rok 2020.

Díky tomuto mechanizmu spolupráce mají členské státy EU větší flexibilitu při dosažení jejich cílového podílu obnovitelné energie. Země s levnější výrobou obnovitelné energie nebo jejím větším potenciálem mohou pomoci jiným zemím dosáhnout jejich národních cílů. Mohou také pomoci Evropské unii jako celku dosáhnout dvaceti procentního podílu obnovitelných zdrojů v roce 2020.

-tk-

Zdroj: Eurostat - statistický úřad EU
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eurostat