Evropská komise chce dohodu s Ruskem o plynovodu Nord Stream 2

Nově plánovaná výstavba ropovodu Nord Stream 2 podle Evropské komise nepřispívá k vytvoření dobře diverzifikovaného a konkurenceschopného trhu s plynem.

Plynovod nemůže fungovat v právním vakuu nebo pouze podle ruských zákonů. Bude-li plynovod postaven, musí Evropská komise zajistit, že bude provozován transparentním a nediskriminačním způsobem a podle hlavních pravidel evropského trhu s energiemi.

Nezbytná je vhodná míra regulačního dozoru. Evropská komise plánuje vyjednat s Ruskem dohodu a integrovat do provozu plynovodu Nord Stream 2 klíčové principy energetických zákonů EU, aby ochránila fungování evropského vnitřního energetického trhu.

Projekt Nord Stream 2 by mohl Rusku umožnit posílit pozici na plynárenském trhu Evropské unie a vést k další koncentraci zásobovacích tras. Výstavba plynovodu Nord Steam 2 by ohrozila stávající zásobovací trasy přes Ukrajinu.

Hlavní principy Energetické unie zahrnují realizaci plynovodu Southern Gas Corridor, výstavbu překladiště zkapalnělého plynu ve Středozemí a zajištění lepšího přístupu ke zkapalnělému zemnímu plynu a uskladněnému plynu.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa