Společnosti Mobil Oil přistoupila k netradičnímu způsobu výuky

Vedoucí pracovníky společnosti Mobil Oil znepokojovala výše splátek od divize informačních technologií (IT). Protože však pracovníci IT předpokládali, že omezené povědomí o možnostech a úspěších jednotlivých divizí by připravilo celou společnost o prospěch, který z nich plyne, přistoupila divize IT k pořádání seminářů. Tyto semináře měly prostřednictvím anekdot a příběhů o úspěšných firmách demonstrovat, jakou hodnotu má informace pro firmu.

Způsob přípravy seminářů vycházel z kultury společnosti Mobil Oil: kombinace koncepční a případové studie a materiálů k procvičování umožnila každému z účastníků vyvinout individuální model, jenž mu měl pomoci nalézt možnosti IT pro jeho práci.

Divize IT se rovněž poučila z toho, které z přístupů se nejvíce osvědčily a která sdělení byla pro účastníky semináře pro jejich zaměstnání nejpotřebnější.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young