Máte dodavatele pro váš projekt e-komerce. Co dál?

Co vám může pomoci při úspěšném budování a spouštění vašeho projektu, týkajícího se e-komerce? Dejme tomu, že jste nalezli dodavatele. Ať už ve výběrovém řízení, na radu odborníka nebo přítele se vám konečně podařilo nalézt budoucího řešitele vašeho projektu. Nyní máte firmu nebo jednotlivce, kterému věříte, že zadání zvládne a úspěšně dotáhne k realizaci. Tímto také přenášíte na realizátora nemalý díl odpovědnosti za budoucí úspěch díla a zároveň i právo rozhodovat o dílčích krocích.

Po předložení vašich požadavků, provedení analýzy, dohodnutí termínů a podpisu smluv přistoupí tedy dodavatel k budování systému. Není to zas tak jednoduché. Zvláště fáze předložení požadavků bývá ze strany odběratele často velmi odbytá. Informačním systémem může v podstatě být i jen popsaný list papíru. Na druhé straně ovšem také sofistikovaný počítačový software. A proto je důležité, jaké informace a v jaké podobě tvůrci systému poskytnete pro lepší orientaci. Stejně jako kdekoliv jinde platí: čím lépe připravíte podmínky pro realizaci, tím méně bude chyb a slepých uliček. Tím přesněji bude systém plnit vaše požadavky. A tím levnější taky nakonec bude.

Předpokládejme ,že se vše podařilo ve spoluprácí s dodavatelem dotáhnout až do fáze zprovoznění systému. ěli byste mít na paměti, že bez dostatečného času vyhrazeného pro komplexní testování všech komponent systému vznikají problémy v ostrém provozu, kdy se opět může celková investice výrazně navýšit.

**Datum vydání: IV/2002**

Zdroj: E-biz - Měsíčník, jehož hlavním tématem je ekonomika a podnikání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-biz