Švédsko plánuje výstavbu nových jaderných elektráren

Švédská vláda zveřejnila cestovní mapu výstavby nových jaderných elektráren s instalovaným výkonem, který odpovídá nejméně dvěma velkým reaktorům do roku 2035, s tím že do roku 2045 by mělo být uvedeno do provozu dalších až deset velkých reaktorů. Švédská vláda loni v říjnu přijala tzv. dohodu z Tidö, která změnila cíl energetické politiky „ze 100 procent obnovitelných zdrojů na 100 procent bez fosilních zdrojů“. V dohodě z Tidö se předpokládá, že poptávka po elektřině dosáhne v roce 2045 nejméně 300 TWh, což je dvojnásobek současné poptávky.