Obnovitelné zdroje v Německu poprvé vyrobily více elektřiny než uhelné a jaderné elektrárny

Německé elektrárny využívající energii slunce, větru, vody a biomasy zatím v roce 2019 vyrobily více elektřiny než elektrárny uhelné a jaderné dohromady. Provoz některých uhelných elektráren se za současných podmínek na trhu nevyplatí. Ceny plynu jsou nízké, ceny emisních povolenek vysoké a povětrnostní podmínky pro provoz solárních a větrných elektráren jsou letos velmi příhodné. V první polovině roku 2019 pocházelo 47,3% elektřiny vyrobené v Německu z obnovitelných zdrojů, zatímco 43,4% bylo vyrobeno v uhelných a jaderných elektrárnách. Plynové elektrárny vyrobily 9,3% elektřiny a zbývajících 0,4% pocházelo z jiných zdrojů.