Čtvrtá zpráva o stavu energetické unie

Evropská komise zveřejnila čtvrtou zprávu o stavu Energetické unie, která má všem Evropanům zaručit přístupnou, cenově dostupnou, bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii. Evropa se prostřednictvím Energetické unie snaží omezit výdaje na dovoz energie a plnit své závazky vyplývající z Pařížské dohody. Jednotná, propojená, bezpečná a udržitelná energetická unie, která byla v roce 2014 pouhou vizí, se podle zveřejněné zprávy stává skutečností. Ke zprávě jsou připojeny dva dokumenty o pokroku dosaženém v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.