Nižší podpora pro obnovitelné zdroje v roce 2019

Nové cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 k podporovaným zdrojům energie (POZE), které vydal Energetický regulační úřad (ERÚ), výrazně snižuje zelené bonusy vyplácené těmto zdrojům v příštím roce. Nové sazby vstoupí v platnost od 1. ledna 2019. Jelikož tržní cena silové elektřiny při meziročním srovnání podstatně narostla, jsou výrobci elektřiny schopni prodat vyrobenou elektřinu za vyšší cenu a je tedy možné snížit zelené bonusy, které zatěžují jak spotřebitele, tak státní rozpočet.