Energetická revoluce v EU by měla být urychlena kvůli mezinárodním geopolitickým nejistotám

Eurokomisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete na čtvrtém Energetickém summitu EU v Bruselu obhajoval urychlení přechodu energetiky na čistější, trvale udržitelnou a méně uhlíkovou výrobu energie.

Komisař Cañete zmínil následující témata:

  • Dnešní realita v oblasti dodávky energií do EU a co to znamená pro priority politiky EU
  • Proč by měl mezinárodní kontext fungovat ze střednědobého hlediska jako urychlovač a ne překážka energetické revoluce v EU.

Podle komisaře Cañety je nutné vyřešit závislost EU na fosilních palivech a zejména na jejich dovozu. Největší riziko představuje dovoz plynu, protože EU dováží přibližně 76 % plynu pouze ze dvou zemí – Ruska a Norska.

V oblasti dovozu ropy a uhlí je situace lepší, protože trh s nimi je globální, existuje několik dodavatelů a různé způsoby dopravy. Z krátkodobého hlediska je důležité rozšířit počet dodavatelů plynu a podpořit Ukrajinu při realizaci energetických reforem.

Komisař Cañete věří, že širší využití obnovitelných zdrojů, lepší energetická účinnost, programy odezvy spotřeby energie a systémy skladování energie pomohou omezit závislost EU na dovozu ropy a plynu. K zajištění bezpečnosti dodávek energie přispějí i nové technologie a nová přenosová vedení a potrubí.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa