EU zřejmě dosáhne 20% podílu OZE do roku 2020

Podle nově zveřejněné zprávy o rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) je EU jako celek na dobré cestě dosáhnout 20% podílu OZE do roku 2020.

V roce 2014 činil podíl OZE 16% a v roce 2015 přibližně 16,4 %. V roce 2011 bylo z OZE vyrobeno 21,7 % elektřiny v EU, v roce 2014 to bylo již 27,5 %.

Mezi lety 2009 až 2015 poklesly ceny fotovoltaických modulů o 80 %, díky čemuž již mohou solární elektrárny konkurovat tradičním výrobnám elektřiny. Investice do OZE v EU poklesly od roku 2011 o více než polovinu. V roce 2016 dosáhly 44 miliard euro.

Vedení EU OZE podporuje, protože podle něj hrají hlavní roli v energetické bezpečnosti, mohou být postupně integrovány do energetického trhu díky klesajícím nákladům, jsou spojené s energetickou účinností, jsou jedním z pilířů dekarbonizace a přispívají k roli EU jakožto globálního lídra v oblasti inovací.

Podíly OZE pro jednotlivé členské země stanovila v roce 2009 směrnice 2009/28/EU. V roce 2015 překročilo 25 členských zemí podíly pro daný rok a některé z nich přesáhly dokonce i cílový podíl pro rok 2020. OZE snížily velkoobchodní cenu elektřiny, v maloobchodních cenách se však objevila položka související s podporou obnovitelné energie a kombinované výroby energie a tepla.

Balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“ představený Evropskou komisí vloni v listopadu počítá s další podporou restrukturalizace energetiky s cílem zvýšit podíl OZE, zvláště v budovách a sektoru dopravy a průmyslu.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa