EU a Ukrajina stvrdily strategické energetické partnerství

Zástupci Evropské unie a Ukrajiny podepsali 24. listopadu 2016 Memorandum o porozumění o strategickém energetickém partnerství mezi EU a Ukrajinou, jehož cílem je podpořit energetickou spolupráci obou regionů.

Spolupráce se kromě energetické a jaderné bezpečnosti, rozvoje infrastruktury a tržních reforem zaměří také na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Jejím cílem je také přispět k větší jistotě investorů.

Ukrajina je tranzitní zemí pro přepravu ruského plynu do EU. V uplynulých dvou letech provedla významné reformy svého plynárenství.

Nové memorandum nahrazuje předchozí memorandum z roku 2005. Pokrývá úvodní desetileté období. Memorandum bude realizováno prostřednictvím každoročních plánů prioritních prací.

-tk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa