Měnící se energetický sektor vyžaduje nové technologie a software

Poslední dva roky přinesly americké energetice mnoho dramatických změn. Velkoobchodní trhy s energií zažily deregulaci a společnosti jako Enron Corp. nebo Dynergy Inc. se staly nejvýznamnějšími prostředníky v prodeji celých energetických balíků. Spolu s tím, jak rostl objem komoditního obchodu a likvidita trhů, vzrůstala i potřeba dokonalejších elektronických systémů pro obchodování, řízení transakcí, účtování a řízení rizik. Po odhalení praktik Enronu se ale obchodní model začal měnit.

Řada současných prodejců a nakupujících energetických komodit se vrátila do oblasti marketingu. Distribuční společnosti nyní usilují o levnou energii pro splnění poptávky a hledají způsob optimalizace zisků z výrobních závodů tím, že prodávají její přebytky za výhodné tržní ceny. Výrobci se pak snaží maximalizovat příjmy a zisky přímým prodejem ropy a plynu.

Přechod k obchodování s aktivy a tradičnějšímu nákupně-prodejnímu trhu přinesl další změny. Energetika se stala „fyzičtějším“ obchodem. Klade menší důraz na nákup a prodej a soustřeďuje se více na dopravu energie z místa výroby do místa spotřeby, k čemuž potřebuje jiné softwarové aplikace, než využívala dosud. Většina energetických společností navíc nyní provozuje své vlastní aktivity v oblasti marketingu a řízení rizika, což opět vyžaduje nové technologie a software. Většina současných softwarových nástrojů totiž skutečně není schopna efektivně řídit fyzickou stránku obchodu s energií.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The Business Journals - novinky z oblasti podnikání a obchodu z jednotlivých regionů USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Business Journals