Sdílení znalostí společnosti British Petroleum vyřešila videokonference

Po přeměně centralizované struktury průzkumné divize společnosti British Petroleum (BP Exploration) do podoby „majetkového spolku“, bylo nutno nalézt nové způsoby, jak umožnit sdílení znalostí mezi podnikatelskými jednotkami společnosti. Jedním z úspěšných kroků bylo zřízení videokonference. Společnost BP zavedla tuto technologii do svých pěti geograficky rozptýlených divizí. Přitom pečlivě stanovila cíle podnikání, jež se měly stát měřítkem hodnot. Členové projektového týmu si byli vědomi toho, že nestačí pouze vybudovat nový systém, ale že je třeba zajistit, aby jej zaměstnanci uměli využívat ke zkvalitnění své práce.

Jedním z přínosů „virtuální týmové práce“ (VT) praktikované ve společnosti BP je schopnost shromáždit rychle a za nízkých nákladů odborně zdatné jedince za účelem vyřešení jednoho konkrétního problému. Používání videokonference obohatilo spolupráci mezi stávajícími týmy, snížilo počet opakování pracovních postupů, zkrátilo časové prodlevy a přispělo ke zvýšení vzájemné důvěry a odpovědnosti. Na základě úspěchů při počátečních zkouškách rozšířila
společnost BT systém virtuální týmové práce na mnoho dalších míst.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young