Potvrzování dohod: Slabý článek řetězu řízení rizika

Firmy zabývající se obchodem s energií se obvykle snaží vyčíslit riziko, které podstupují. Jeden z prvních neúspěchů na tomto poli ukazuje, že nutnou podmínkou řízení rizika je oddělení ústředí firmy od obslužných poboček.

Energetické **on-line** burzy sice zrychlily obchodování, neudělaly však dosud nic pro zjednodušení procesu potvrzování dohod. S rostoucím objemem transakcí roste i pravděpodobnost lidských chyb. Vedení firmy může získat větší kontrolu nad transakcemi nasazením moderních systémů, kde je zpracování transakce záležitostí sekund.

Obchodování s energií je v mnoha ohledech složitější než obchodování s finančními produkty. Noví zaměstnanci se tedy musí rychle učit. Vysoká nestálost trhu s energií, nízké marže a dlouhé doby vyřizování dělají ze zastaralých procesů obrovské nebezpečí.

Obchodní společnosti začaly využívat tzv. **přímé procesy** (ozn. STP) potvrzování dohod. Kompletní automatizace obchodu s energií však bude vyžadovat také standardizaci. Jedna z největších výhod přímých procesů spočívá v potenciálně rychlejším potvrzování složitějších dohod.

Další přístup k řízení rizika spočívá v outsourcingu, tj. v najmutí třetí strany, která zajistí pronajímající společnost před nepředvídanými finančními škodami.

**Datum vydání: IV/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World