Efektivní využití informačních technologií v elektrárnách předpokládá správnou volbu nástrojů

Efektivní využití informačních technologií v elektrárnách předpokládá správnou volbu nástrojů

Prudký rozvoj informačních technologií dává výrobcům energie k dispozici obrovskou škálu nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti. To však předpokládá zvýšenou pozornost při výběru nástrojů pro každou konkrétní aplikaci.

Informační systémy již nesledují pouze jednotlivé elektrárny, ale několik elektráren současně. Vlastník pak může provozní údaje o svých elektrárnách snadno využívat například k jejich finančnímu řízení.

Více než kdy předtím mohou dnes elektrárny těžit ze vzájemného propojení osobních počítačů. Spolupráce propojených počítačů skýtá nové možnosti řízení pracovních procesů – bez ohledu na typ a stáří elektrárny. Osobní počítače stále více vytlačují tzv. distribuované řídicí systémy.

Největší částky se investují do vývoje senzorů a koncových řídicích systémů. Výrobci i uživatelé elektrárenských informačních systémů pracují na zjednodušení sběrnic a na vývoji prvků, které vyhovují několika standardům současně.

Velká pozornost se věnuje také prostředkům nedestruktivního monitorování a prediktivní údržby. Velkou vypovídací schopnost má například analýza vibrací – tradičně jeden z nejsložitějších a nejdražších monitorovacích nástrojů.

Nejvýznačnějším aspektem informační revoluce je bezesporu Internet. Chce-li energetická společnost maximálně využít jeho možností, nemůže zůstat u pouhého nakupování prostřednictvím webu. Pokud se však vedení společnosti podaří zjednodušit procesy obstarávání produktů, dají se očekávat výrazné úspory.

Za posledních pět let byl zaznamenán výrazný pokrok na poli optimalizace procesů. Díky tomu může řada elektráren využívat softwarové systémy, které bez nežádoucích ztrát na tepelném výkonu elektrárny dokáží snížit emise oxidů dusíku. Jedním z dodavatelů takovýchto systémů je americká společnost **Pavilion Technologies Inc**.

Specifické postavení mezi nástroji informačních technologií zaujímá tzv. „podnikový software“. Ten umožňuje hladkou komunikaci mezi jednotlivými aplikacemi v rámci celého podniku. Schopnost snadné integrace je dnes výzvou pro všechny typy softwarových aplikací.

Podle názoru vedoucích pracovníků elektroenergetiky představují informační technologie způsob, jak zjednodušit řízení elektráren (včetně řízení personálního), zvýšit jejich produktivitu a přidat jim ekonomickou hodnotu. Pro dodavatele elektrárenských zařízení jsou informační technologie prostředkem k udržení jejich stávajících pozic na globálním konkurenčním trhu.

*Datum vydání:* X/2000
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World