Nové reformy trhu EU pro čistou a bezpečnou energii

Reformy trhu s elektřinou a plynem v EU povedou ke stabilnějším cenám energií, podpoří rozvoj vodíku a jiných dekarbonizovaných plynů a zlepší bezpečnost dodávek a ochranu spotřebitelů.