Evropská rada se shodla na reformě trhu s elektřinou

Po měsících jednání se Evropská rada dohodla, že zahrne stávající jaderné elektrárny do reformy evropského trhu s elektřinou. Cílem této reformy je zajistit, aby „byly ceny elektřiny méně závislé na nestabilních cenách fosilních paliv, chránit spotřebitele před prudkým nárůstem cen, urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie a zlepšit ochranu odběratelů.“