Jaderné asociace navrhly postupný přístup pro zvýšení regulační účinnosti

Nová společná studie asociací World Nuclear Association, Nuclear Energy Institute a Canadian Nuclear Association navrhuje regulační kroky, které lze přijmout, aby se minimalizovala doba a náklady na velkoplošné nasazení flotily normalizovaných reaktorů po celém světě. Zpráva uvádí, že pokud má být postaveno více nových jaderných elektráren nutných pro boj s klimatickými změnami a pro zvýšení energetické bezpečnosti, je nutné provést změny regulačního rámce.