Italští výrobci omezili kvůli raketově stoupajícím cenám energií výrobu

Italský energeticky náročný průmysl začal podle zástupce místní vlády upravovat svou výrobu, jelikož se potýká s rostoucími náklady na energie. Celá průmyslová odvětví, jako například sklářství a konzervárenský průmysl, sama přešla na přídělový systém. Vláda se obává o osud těch, kteří v těchto odvětvích pracují.