V USA začalo první komerční testování silicidového jaderného paliva

Americké ministerstvo energetiky podporuje skrze svůj program Enhanced Accident Tolerant Fuel vývoj různých typů jaderného paliva se zvýšenou odolností vůči haváriím. Výzkumníci a soukromé společnosti hledají nové materiály pokrytí a paliva, které lépe odolávají při ztrátě aktivního chlazení v jádře při současném zachování nebo vylepšení vlastností paliva při normálním provozu. Ministerstvo nyní podporuje firmy Framatome, GNF a Westinghouse a jejich partnery.