V hybridní elektrické distribuční soustavě by spotřebiče nepotřebovaly usměrňovače

Vědci z kanadské Univerzity ve Waterloo navrhli nový typ elektrické distribuční soustavy, který pro napájení domů, firem i elektromobilů nabízí nejen střídavé, ale i stejnosměrné napětí. Současné elektrizační soustavy jsou obvykle pouze střídavé. Energie vyrobená v elektrárnách se v nich pomocí transformátorů převádí na vysoké napětí, aby byly výkonové ztráty při přenosu na dlouhé vzdálenosti co nejmenší. V distribučních sítích je následně opět pomocí transformátoru napětí sníženo. Napětí z lokálních rozvoden je tedy střídavé a všechny stejnosměrné elektronické přístroje v domácnostech a firmách musí mít usměrňovače.