Eurostat poskytl srovnatelné ceny za elektřinu a plyn pro domácnosti

Na základě dat poskytnutých jednotlivými členskými zeměmi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny zveřejnil Eurostat poprvé ceny elektřiny a zemního plynu, které reflektují celkovou spotřebu domácností v jednotlivých zemích EU.