Potenciál organických baterií se možná výrazně zvýší díky „Metuzalémovi“

S nárůstem množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů bude narůstat i potřeba skladovat tuto energii, aby ji bylo možné využít v době, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr.