Austrálie se připojila k fóru GIF vyvíjejícímu nové reaktory