Možné alternativy vývoje na trhu konstruktérských aplikací