Představuje přebytečná síra problém nebo potenciální zisk?