Nový měřicí systém umožňuje velkým společnostem lépe odhadnout vývoj spotřeby