Nejdůležitější infrastrukturu lze chránit sdílením informací