Firma Dow revidovala svou politiku řízení korporace