Naftařské firmy hledají nová ložiska ropy v důsledku jejího nedostatku a vysokých cen