Zvýšení účinnosti elektrizační soustavy vede ke snižování emisí skleníkových plynů