Je nutné rozvíjet firemní kulturu podporující orientaci na zákazníka