Nový vzdělávací program vede zaměstnance k větší samostatnosti při studiu