Články z oblasti vzdělávání a poradenství

EU investuje 122 miliónů euro do nízkouhlíkových inovativních projektů

Evropská unie prostřednictvím inovačního fondu investuje 118 miliónů euro do 32 malých inovativních…

Ministři skupiny G20 se nedohodli na ambicióznějších klimatických cílech

Ministři zemí skupiny G20 zodpovědní za klima, energetiku a životní prostředí se setkali v italské…

V roce 2020 poklesly v EU emise CO2 související se spotřebou energie

Statistický úřad Evropské unie, Eurostat, odhaduje, že v EU v roce 2020 významně poklesly emise…

Emise oxidu uhličitého v EU regulované trhem s emisními povolenkami poklesly v roce 2020 o 13,3 %

Evropská komise oznámila, že emise skleníkových plynů regulované evropským trhem s emisními…

Evropská komise schválila upravený německý podpůrný mechanizmus pro pobřežní větrné elektrárny

Evropská komise schválila aktualizovaný německý podpůrný mechanizmus, jehož cílem je dále podpořit…

Japonsko-australský podnik začal vyrábět vodík z hnědého uhlí

Austrálie, která je již nyní dominantní na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG),…

Polsko se stává cílem investorů do obnovitelné energie

Polská vláda dlouhou dobu vyjadřovala podporu uhelným elektrárnám, které v současnosti pokrývají…

Kanada chce být globálním lídrem v oblasti vodíkových technologií

Kanadská vláda zveřejnila strategii, která považuje technologie vodíkového paliva za klíčovou…

Evropská komise bude považovat vodík vyrobený z jaderné energie za „nízkouhlíkový“

Evropská komise 8. července 2020 přijala Vodíkovou strategii EU, aby podpořila dekarbonizaci…

Výpis 3745 z celkem 90