Israeli government supports research of quantum communication technologies

Izraelská vláda podporuje výzkum technologií kvantové komunikace

Quantum information research promises dramatic improvements in computation speed and communication security. A quantum communication system can prevent eavesdropping, protect private data and secure national infrastructure.

As part of a NIS 7.5 million tender from the Israeli government, researchers from the Quantum Information Science Center will build a communication system at Hebrew University’s laboratories based on single photons representing quantum bits. Quantum bits enable new types of computations.

The Quantum Information Science Center was founded in 2013 and represents an interdisciplinary team of more than 20 researchers from the fields of physics, computer science, mathematics, chemistry, philosophy and engineering. Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Opsys technologies, and an additional researcher from Tel Aviv University will also participate in the project.

Current methods of encrypting data are increasingly vulnerable to attack. Quantum communication systems are resistant to attack thanks to the laws of physics used for data encryption.

A detailed implementation of commercial quantum communication systems is not available to Israeli experts, and the systems are therefore not currently suitable to their needs. An Israeli implementation, subject to peer review and hack testing by Israeli scientists, is an essential element of national security.

-tk-

  Izraelská vláda podporuje výzkum technologií kvantové komunikace

  Výzkum kvantových informací slibuje dramatické zlepšení výpočetní rychlosti a zabezpečení komunikace. Systém kvantové komunikace může zabránit odposlouchávání, ochránit soukromá data a zabezpečit národní infrastrukturu.

  V rámci vyhrané zakázky od izraelské vlády v hodnotě 7,5 miliónu šekelů postaví výzkumníci z Vědeckého centra kvantových informací v laboratořích Hebrejské univerzity komunikační systém založený na jednotlivých fotonech představujících kvantové bity. Kvantové bity umožňují naprosto nové typy výpočtů.

  Vědecké centrum kvantových informací bylo založeno v roce 2013 a představuje víceoborový tým více než 20 vědců z oboru fyziky, počítačových věd, matematiky, chemie, filosofie a strojírenství. Na projektu se budou podílet také firmy Rafael Advanced Defence Systems Ltd. a Opsys technologies včetně jednoho vědce z Univerzity v Tel Avivu.

  Současné metody šifrování dat jsou stále náchylnější k útoku. Systémy kvantové komunikace jsou vůči útoku odolné díky fyzikálním zákonům použitým pro šifrování dat.

  Izraelští odborníci nemají k dispozici detaily o struktuře komerčních systémů kvantové komunikace, tyto systémy tedy nejsou vhodné pro potřeby izraelského státu. Izraelský systém, na jehož vývoj budou dohlížet izraelští vědci a zkoušet jeho odolnost proti nabourání do systému, je zásadním prvkem národní bezpečnosti.

  -tk-

  Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News - izraelský zpravodajský web
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Arutz Sheva - Israel National News